Agenda szkolenia Google Ads obejmuje m.in. omówienie: zakresu Google Ads i Google Analytics, Google Tag Manager, reklam w Google Ads, sieci wyszukiwania i reklam wideo, Performance Max (Gmail, Google Discovery), tworzenia skutecznych kampanii reklamowych, korzystania z Google Tag Manager, analizy działań podejmowanych przez użytkowników, wykorzystania raportów, a także pozycjonowania SEO.