W przypadku nowych serwisów decyzja jest łatwa. Jednak nawet w przypadku witryn, które już korzystają z Universal Analytics, przejście na GA4 jest użyteczną inwestycją, ponieważ Analytics Universal zostanie wycofane 1 lipca 2023 r. Dzięki wcześniejszemu przełączeniu można utworzyć kopię zapasową większej liczby danych historycznych, ponieważ migracja nie jest opcją. Ponadto w Premiumads wdrażamy rozwiązanie umożliwiające równoległe uruchamianie obu wersji Google Analytics, zbierając dane w nowym systemie bez wpływu na istniejące.